Helder Advies

Uitleg in begrijpelijke taal

Een complex probleem wordt opgesplitst in overzichtelijke taken en slim in een onderhoudstijdlijn geplaatst, zodat er helder onderbouwd gecommuniceerd kan worden over investeringen. Dat is oplossingsgerichte projectleiding.

“50% besparen op uw kosten?”

Weten wat de markt te bieden heeft is essentieel om slimme oplossingen en kostenbesparende toepassingen te kunnen aanbieden aan mijn klanten. Circulair denken kan 50% besparen op uw kosten.

Kozijnen gaan doorgaans als eerste rotten in het liggend werk. Vaak wordt het gerepareerd maar geen preventieve maatregelen genomen wat een tijdelijke oplossing geeft. Of wordt het gehele kozijn vervangen, wat zeer kostbaar kan zijn.

Reduceer kosten

Door slimmere oplossingen kunnen de kosten worden gereduceerd en de levensduur worden verlengd waardoor het weer jaren mee kan.

Ray Hoogendoorn

Helderheid

Alles begint bij een goed MJOB en van daaruit bepalen wat de vervolgstappen zijn én met welk doel. Dit geeft inzicht waarbij op natuurlijke momenten stappen in verduurzaming worden gezet. Kostenbesparend en inzichtelijke onderbouwing.

Besluitvorming

Wanneer er helderheid is over een complex probleem, dan kunt u consequenties van bepaalde keuzes beter inschatten. Dit geeft meer inzicht voor de lange termijn. En wordt een besluit nemen makkelijker.

Besparing

Wanneer er helderheid is over een complex probleem, dan kunt u consequenties van bepaalde keuzes beter inschatten. Dit geeft meer inzicht voor de lange termijn. En wordt een besluit nemen makkelijker. Verkeerde keuzes geven op korte en langere termijn hogere kosten. Beheer en beheers de uitgaven van uw VVE.

Helder Advies

In 4 stappen

Bewustwording

U begrijpt de oorzaak van de problematiek

Visie

U kunt de consequentie van de maatregel inschatten

Kennis

U kunt een weloverwogen keuze maken over de te nemen maatregel

Zakelijk

U weet welke keuzes op de lange termijn de meeste rendement opleveren