Helder Advies

Uitleg in begrijpelijke taal

Een complex probleem wordt vertaald naar begrijpelijke taal. U krijgt professioneel bouwkundig advies, zodat u betere keuzes kan maken.

"Ventileren is een hot item"

Tegenwoordig wordt alles potdicht gemaakt. Maar luchtverversing is ook belangrijk.

Mensen houden er niet genoeg rekening mee dat je ook moet ventileren. Zorg dat je voldoende lucht verversing hebt anders krijg je overal schimmelvorming. Je zet het raam niet open om te verwarmen voor de vogeltjes, je wil dat het vocht uit de woning trekt.

Ik wil begrip creëren voor complexe vraagstukken door helder en eenvoudig uitleg te geven, zodat u begrijpt wat uw keuze op langere termijn betekent.

Ray Hoogendoorn

Helderheid

Het is van belang om eerst helderheid te creëren. Het doel is u zo goed mogelijk te informeren zodat u begrijpt wat kan. Als duidelijk is wat uw vereniging wil kunnen de juiste partijen worden benaderd. Ik maak inzichtelijk wat de verschillende leveranciers aanbieden. Zodat u een duidelijke vergelijking kan maken en weet wat u kan verwachten.

Besluitvorming

Wanneer er helderheid is over een complex probleem, dan kunt u consequenties van bepaalde keuzes beter inschatten. Dit geeft meer inzicht voor de lange termijn. En wordt een besluit nemen makkelijker.

Besparing

Bij de uitvoering van het planmatig onderhoud kan het verstandig en kostenbesparend zijn om werkzaamheden te clusteren. Hoe kan dit efficiënt worden gedaan? Die kennis bied ik u.

Helder Advies

In 4 stappen

Bewustwording

U begrijpt de oorzaak van de problematiek

Visie

U kunt de consequentie van de maatregel inschatten

Kennis

U kunt een weloverwogen keuze maken over de te nemen maatregel

Zakelijk

U weet welke keuzes op de lange termijn de meeste rendement opleveren