technisch beheer, onderhoud, advies

Technisch Beheer

Zoals u het wil

Onderhoudscontracten naleven en de planmatige werkzaamheden regelmatig controleren. Dat zijn o.a. de taken van een goede technisch beheerder.

“Facturen worden zo maar gehonoreerd”

Een factuur voor € 1000,- voor het reinigen van een liftschacht. Het overkwam een VVE waar ik technisch beheer voor uitvoer.

Als VVE-bestuurder gaat u snel mee in het opdragen van een offerte. Maar de parate kennis over de contracten en kosten heeft u niet. Die controle voer ik uit als Technisch Beheerder zodat nut en noodzaak gewaarborgd blijft.

De betreffende liftschacht bleek al 3 jaar niet gereinigd te zijn. Maar het jaarlijks reinigen stond wel in het liftcontract. Hoe kan dit?

Ik heb het logboek bekeken. De leverancier was in gebreke. Conform de overeenkomst is het later alsnog uitgevoerd, de kosten zijn uiteindelijk verlaagd.

Ray Hoogendoorn

Controle

Het is belangrijk dat er iemand is die de kennis heeft van de uit te voeren projecten en op de hoogte is van de contractuele afspraken. Alleen dan kan een leverancier gecontroleerd worden op de werkzaamheden.

Kwaliteitsgarantie

Werken met de meest kundige mensen is belangrijk voor de waarborging van kwaliteit. Zo wordt er gegarandeerd optimaal gewerkt.

Continuïteit

Eenmalige afspraken is niet in het belang van de klant, de leverancier of het project. Duurzame samenwerkingen en continuïteit daar streven we naar.

Technisch Beheer

De 4 visies

Core

Technische kennis

Doel

Voorspelbaarheid

Tijd

Lange termijnvisie

Klant

Is altijd koning